Fortsatt inbromsning på personbilsmarknaden i februari

Mobility Swedens registreringsstatistik för februari månad visar att antalet nyregistrerade personbilar fortsätter att falla kraftigt och att personbilskunderna minskat. Sänkningen av klimatbonusen från 1 januari, konjunkturläget och hushållens minskade köpkraft är de huvudsakliga förklaringarna. 

I februari minskade nyregistreringarna med cirka 13 procent jämfört med samma månad förra året. Totalt registrerades 18 442 nya personbilar, vilket kan jämföras med månadens genomsnitt på 23 200 de senaste fem åren. Den stora förändringen är att privatkundernas andel av registreringarna under årets två första månader minskat från cirka 50 procent till cirka 37 procent. Av det totala antalet nyregistrerade personbilar var 54 procent elbilar och laddhybrider under februari månad, varav 33,2 procent elbilar. Det är en något högre andel laddbara än i fjol och en viss överflyttning från laddhybrider till elbilar går att skönja. 

-    Ordertakten visar ännu tydligare än registreringsstatistiken att privatmarknaden är kall på grund av att klimatbonusen avskaffats och konjunkturläget. Nu är det företagen som håller uppe marknaden. Sedan halvårsskiftet 2021 har privatmarknaden varit drivande för den snabba ökningstakten av elbilar. Nu ser vi en tydlig inbromsning, men på grund av de långa leveranstiderna kommer effekterna av den avskaffade bonusen först att märkas efter sommaren, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Tunga lastbilar och bussar går fortsatt starkt under februari och ökade med 43,5 procent respektive 100 procent, i jämförelse med samma månad förra året. I fjol uppvisade emellertid båda fordonsslagen betydande minskningar i februari. Varannan ny buss var en elbuss. Lätta lastbilar uppvisar en ökning med drygt 15 procent och 2 983 nya fordon registrerades. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 11,1 procent i februari, 330 stycken.

-    Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar och vi ser nu en kraftig avmattning jämfört med avslutningen av 2022. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, vilket även gäller privatmarknaden för personbilar avslutar Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna i februari 2023, jämfört med februari i fjol 

Skärmavbild 2023-03-01 kl. 15.06.49.png

Mer statistik finns i bifogad fil nedan, Nyregistreringar februari 2023. Filerna "Nyregistreringar per län och kommun" och "Topplista lätta lastbilar" läggs upp ett par dagar senare. Drivmedelstabellen för tunga lastbilar presenteras kvartalsvis.

--------------------------------------------------------------------------------------

Registreringsperioden för januari omfattar registreringar från 1 till och med 28 februari. Antalet registreringsdagar är i år är lika många som i fjol. Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar februari 2023", där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 alt. mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten. 
•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.