Svenskt Näringsliv

Mobility Sweden har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - tillsammans med 49 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos Mobility Sweden innebär även att vara ett medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.
 

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och bra företagsklimat i alla kommuner. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.
 

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.
 

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på www.svensktnaringsliv.se/medlem/.