Konkurrensriktlinjer

Mobility Sweden följer de konkurrensrättsliga riktlinjer som anges nedan i de styrelse- och kommittémöten samt vid föreningsstämmor.