Om fordonsindustrin

Fordonsindustrin viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med endast tio miljoner invånare ha flera fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet.

Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon – Scania och Volvokoncernen – samt två personbilstillverkare – Volvo Cars och NEVS - har sin hemvist i Sverige. Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.
 

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Fordonstillverkarnas webbplatser

Här hittar du fordonstillverkarnas webbplatser:

• Volvokoncernen
• Scania
• Volvo Cars
• NEVS