Om fordonsindustrin

Fordonsindustrin viktig för jobb, tillväxt och konkurrenskraft

Sverige tillhör de länder i världen där fordonsindustrin har störst betydelse för ekonomin. I en internationell jämförelse är Sverige unikt, att med endast tio miljoner invånare ha flera fordonstillverkare med både tillverkning och utveckling i landet.

Två av världens ledande tillverkare av tunga fordon – Scania och Volvokoncernen – samt två personbilstillverkare – Volvo Cars och NEVS - har sin hemvist i Sverige. Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.
 

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.
     
  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 
     
  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.  

Fordonstillverkarnas webbplatser

Här hittar du fordonstillverkarnas webbplatser:

• Volvokoncernen
• Scania
• Volvo Cars
• NEVS