Sökbar databas med nyregistrerade personbilar månadsvis sedan januari 2014 fördelat på län, fabrikat/modell, juridisk/fysisk person, fysisk person fördelat på man/kvinna och åldersgrupp. Redovisas efter flest antal nyregistreringar per modell. Under varje månads pressmeddelande finns det statistikfiler med månadens och föregående års registreringar samt utvecklingen YTD, dvs hittills under året.