Körkort

Lika viktigt för mobiliteten som god infrastruktur och tillgång till bil, fast kanske inte lika framträdande i debatten, är tillgången till körkort.

Den som inte har körkort är inte i åtnjutande av de friheter och möjligheter som bilen ger när det gäller val av arbete, bostad och fritid. I detta ligger en stark jämlikhetsaspekt och BIL Sweden anser att den låga andelen körkort är ett samhällsproblem. Nästan hälften av alla 24-åringar saknar idag körkort. De flesta tar igen det lite senare i livet, men bland nya invandrare är andelen körkort varaktigt låg, vilket har visats av Per Kågeson i en rapport från 2014.

Körkort är den mest efterfrågade kompetensen på arbetsmarknaden vid sidan av högre utbildning, varför det är en viktig faktor för ungas och nya svenskars insteg i samhället.

I stort sett alla unga vill ha körkort och tillgång till bil, se "Ungdomar gillar bilen" under filer till höger. Risken är att dock att de stegrade priserna gör att körkortsinnehav blir en fråga om klass och utanförskap.

Ett utmärkt sätt att göra insteg på arbetsmarknaden är att skaffa behörighet för lastbil, buss eller taxi. Arbetsförmedlingen förutser en fortsatt ökad efterfrågan de närmaste åren. Tillgången till utbildad arbetskraft blir då en nyckelfaktor för fortsatt tillväxt.

Mobility Sweden anser därför att

  • Fler unga borde ta körkort
  • Alla måste få samma förutsättningar att ta körkort – gärna genom trafikutbildning i skolan.
  • Det ska inte upplevas som för krångligt och för dyrt att ta körkort.
  • Ett RATT-avdrag eller en momssänkning skulle sänka tröskeln till körkort för många unga.
  • Studiemedel från CSN för körkortsutbildning borde vara självklart.


Läs mer om att ta körkort på Körkortsportalen.