Självkörande fordon

Vägtrafiken står inför ett tekniksprång. Ökande grad av uppkoppling och automatiserad körning förändrar användningen av bilar, bussar och lastbilar och gör hela trafiksystemet mer trafiksäkert och transporteffektivt.

Ur avancerade förarstödssystem utvecklas nu helt automatiserade funktioner. Självparkering för personbil, kökörningsassistent och automatiserad drift för gruvfordon är exempel på automatiserade inslag som redan används. Kolonnkörning för lastbilar, självkörande personbilar i vissa trafikmiljöer och förarlösa bussar är exempel på automatiserade system som demonstreras i verkliga trafikmiljöer och fungerar bra.

De flesta olyckor som inträffar idag orsakas av mänskliga faktorn. Med självkörande fordon kommer olyckorna att minska. Idag är förarens ansvar lagstadgat och förutsätter full uppmärksamhet på körningen. För att ta nästa steg mot självkörande fordon behöver lagstiftningen utvecklas.