Klimatbonusbilar

Klimatbonusbilar

Under de senaste tio åren har koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska fortsätta. 

För att nå målen kommer det att krävas en kombination av de tre hörnstenar som industrin arbetar med: energieffektivisering, ökad användning av biobränslen, samt ny teknik (för energilagring och framdrift).

För att den positiva utvecklingen gällande klimatpåverkan från personbilar är det av största vikt att de styrmedel som finns, t.e.x klimatbonusbilar är rätt utformade, dv.s teknikneutrala, långsiktiga och i harmoni med resten av EU.

Klimatbonusbilar 2022

I denna lista finns de personbilar och lätta lastbilar angivna som uppfyller kraven för klimatbonus. Klimatbonusen ersatte supermiljöbilspremien och fem års skattefrihet för miljöbilar när Bonus-malussystemet introducerades den 1 juli 2018. Uppgifterna kommer från Mobility Swedens medlemmar som står för runt 95 procent av de nya personbilar och lätta lastbilar som registreras i Sverige varje år. Om det skulle råda tveksamhet om en speciell bilmodell/utförande räknas som klimatbonusbil bör i första hand en återförsäljare som representerar märket kontaktas och först i andra hand märkets importör/försäljningsbolag. Avvikelser kan förekomma när det gäller olika utförande och utrustningsnivåer.
 

Bakgrund

Den 1 juli 2018 trädde det s.k. Bonus-malussystemet i kraft som enkelt uttryckt innebär att bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer får en förhöjd skatt under tre år, s.k. malus, medan bilar som släpper ut högst 60 g/km eller gasbilar får en klimatbonus. Den 1 april 2021 höjdes bonusen för elbilar samtidigt som bonusen för laddhybrider sänktes. För rena elbilar och vätgasbilar som inte släpper ut någon koldioxid är bonusen 70.000 kr. För t.ex. en laddhybrid minskar sedan bonusen från maximalt ca 45 000 kr med 583 kr för varje gram koldioxid som bilen släpper ut och blir som minst 10.020 kronor för en bil som släpper ut 60 g/km. För gasbilar, dvs bilar ”för drift med annat gasbränsle än gasol” är den 10.000 kr. Bonusen är reglerad i förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334) medan bestämmelserna för malusen återfinns i vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227). Läs mer om Bonus-malus på Transporstyrelsens hemsida eller titta på material från något av Mobility Swedens seminarier, t.ex. detta (klick).
 

Om listan

På listan hittar du uppgifter från bl.a. Mobility Swedens medlemmar om vilka modeller som uppfyller kraven för klimatbonus. En del av de angivna modellerna är ännu inte introducerade, preliminärt introduktionsdatum är då angivet. Denna lista finns publicerad på bl.a. Mobility Swedens hemsida och uppdateras när ny information kommer in från Mobility Swedens medlemsföretag.