Klimatbonusbilar

Klimatbonusbilar

Under de senaste tio åren har koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska fortsätta. 

För att nå målen kommer det att krävas en kombination av de tre hörnstenar som industrin arbetar med: energieffektivisering, ökad användning av biobränslen, samt ny teknik (för energilagring och framdrift).

För att den positiva utvecklingen gällande klimatpåverkan från personbilar är det av största vikt att de styrmedel som finns, t.e.x klimatbonusbilar är rätt utformade, dv.s teknikneutrala, långsiktiga och i harmoni med resten av EU.

Klimatbonusbilar 2023

I denna lista presenteras de personbilar och lätta lastbilar med el som drivlina och som uppfyller kraven för Klimatbonusbilar 2023. För bilar och lätta lastbilar beställda efter den 8 november 2022 är bonusen helt avskaffad. Beställda bilar som tas i trafik under 2023 och möter kraven för klimatbonus kommer att ha rätt till utbetalning av en klimatbonus under förutsättning att det finns allokerade medel. Definitionen klimatbonusbil kvarstår dock och har flera användningsområden inom exempelvis upphandlingar och tjänstebilspolicys. Mobility Sweden har därav valt att ta fram denna lista för 2023.
 

Bakgrund

Klimatbonusen ersatte supermiljöbilspremien och fem års skattefrihet för miljöbilar när bonus-malussystemet introducerades den 1 juli 2018. Systemet innebar då enkelt uttryckt att bilar som släppte ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer fick en förhöjd skatt under tre år, s.k. malus, medan bilar som släppte ut högst 60 g/km eller gasbilar fick en klimatbonus. Under 2022 infördes bl.a. även ett pristak om 700.000 kr och för 2023 skärptes kraven ytterligare.  Det är nu endast elbilar (BEV), bilar som släpper ut max 30 gram koldioxid per km samt gasbilar (GNG) som får räknas som klimatbonusbilar. Läs mer om bonus-malus på Transportstyrelsens hemsida, förordningen om klimatbonusbilar (SFS 2017:1334) och vägtrafikskattelagen (SFS 2006:227).

 

Om listan

Uppgifterna i listan kommer i huvudsak från Mobility Swedens medlemmar som står för merparten av de nya personbilar och lätta lastbilar som registreras i Sverige varje år. En del av de angivna modellerna är ännu inte introducerade men är planerade under 2023. Denna lista finns också publicerad på Mobility Swedens hemsida och kommer att uppdateras med information om övriga fordon, till exempel laddhybrider och gasbilar, som möter bonuskraven för 2023. I det fall tveksamhet råder om en speciell bilmodell/utförande ska räknas som klimatbonusbil bör i första hand en återförsäljare som representerar märket kontaktas och i andra hand märkets importör/försäljningsbolag. Avvikelser kan förekomma när det gäller olika utförande och utrustningsnivåer.