Skrotningsersättning

Efter den 31 maj 2007 betalas det inte längre ut någon skrotningspremie. 

För att förnya bilparken (med tanke på säkerhet och luftkvalitet) infördes en tillfällig så kallad skrotningsersättning ("skrotmorot"). Den beskrivs nedan.

Om din bil är av årsmodell 1988 eller äldre OCH den inte var avställd 31 augusti 2006, kunde du som bilägare under en begränsad övergångstid få en skrotningsersättning på 4000 kr. Detta förutsatt att pengar fanns kvar i bilskrotningsfonden. Vägverket informerade dock redan sommaren 2007 om att medlen är förbrukade.