Säkerhet

Bilsäkerhet handlar om tre delar, fordonet, vägen och föraren. Det är viktigt att alla delarna samverkar för att säkerheten ska kunna garanteras. Ansvaret för att detta sker ligger hos bl.a fordonsindustri, väghållare, polisen, politiker, lagstiftande organ samt givetvis den enskilde föraren. 

När det gäller fordonssäkerheten har den tekniska utvecklingen de senaste åren varit imponerande. Den passiva säkerheten (krocksäkerheten) har förbättrats oerhört genom att effektivt utformade deformationszoner tar hand om krockvåldet samtidigt som överlevnadsutrymmet (kupén) behålls så intakt som möjligt. Detta i kombination med säkerhetsbälten, bältessträckare, krockkuddar etc. har minskat risken att få en dödande skada med 90 % om man jämför de modernaste bilarna idag med en bil från tidigt 80-tal. Risken att bli invalidiserad har på samma sätt minskats med 25 %, allt enligt de svenska försäkringsbolagen.

När det gäller den aktiva säkerheten, dvs. att förhindra att en olycka inträffar har t.ex antisladdsystem (ESC, ESP), där låsningsfria bromsar (ABS) ingår som en del, i stort sett införts som standard på de nya bilar som säljs i Sverige. Inbyggnadsgraden är drygt 96 % jämfört med 35 % för övriga Europa. Detta har medfört att 4 liv räddas varje år i Sverige, enligt Vägverket, tack vare att äldre bilar varje år byts ut mot nyare med antisladdsystem.