MD 2013:8, BIL Sweden mot MECA

Den 2 maj 2013 föll dom i Marknadsdomstolen mot MECA Sweden AB.

Orsaken var ett antal vilseledande påståenden i MECAs marknadsföring. Marknadsdomstolen förbjöd MECA att vid vite om en miljon kronor att använda sig av följande i sin marknadsföring:

a) MECA är en märkesverkstad
b) MECA är en märkesverkstad för alla märken;
c) MECA:s anslutna verkstäder kan serva alla bilar;
d) MECA:s anslutna verkstäder använder bara originaldelar;
e) oavsett vilket märke man än kör finns det en MECA-mekaniker med rätt kompetens och utbildning att ta hand om den;
f) MECA:s anslutna verkstäder kan genomföra samma service och reparationer som auktoriserade verkstäder;
g) MECA:s reservdelar kan hålla högre kvalitet än de auktoriserade verkstädernas reservdelar;
h) MECA kan erbjuda minst samma servicenivå, men i regel till ett mycket förmånligare pris än auktoriserade verkstäder;
i) eller andra påståenden med väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.
 

Läs hela domen på MD:s hemsida här, eller se bifogad fil.