Fler aktörer ställer sig bakom branschöverenskommelsen för enklare elbilsladdning

Fler laddoperatörer har nu ställt sig bakom den branschöverenskommelse som Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden presenterade i början av maj. Överenskommelsen tydliggör att man ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt, och betala med kort, utan att vara avtalskund.

Fler laddoperatörer har nu ställt sig bakom de åtaganden för enklare elbilsladdning som Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden presenterade i början av maj. Överenskommelsen tydliggör att man ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt, och betala med kort, utan att vara avtalskund. 

Vi välkomnar Virta, Pay N Charge och Skellefteå Kraft som är tre av de nya aktörerna som valt att ställa sig bakom åtagandena, säger Thomas Schölin, vice VD på Drivkraft Sverige.

Åtagandena gäller nu för närmare 90 procent av Sveriges publika snabbladdningsstationer. Detta innebär en trygghet för en elbilist på långresa - man ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt oavsett vilken laddstation man kommer till, säger Mazdak Haghanipour, teknisk specialist på Mobility Sweden. 

I korthet innebär åtagandena:
1.    Elbilskunder ska kunna ladda vid en publik laddstation, utan att det föregåtts av avtalstecknande, och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod till hemsida eller i app). 
2.    Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen. 
3.    Priset för laddningen anges i huvudregel per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund. 
För att fler ska våga välja elbil måste det vara enkelt att betala för sin laddning, därför är det positivt att denna branschöverenskommelse har etablerats. Den stora utmaningen framöver är dock att snabbt förstärka elnätet för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av snabbladdare för både personbilar och tyngre fordon. Här arbetar vi brett med många aktörer inom energibranschen för att kunna möjliggöra detta, säger Martin Olin ansvarig e-mobilitet på Energiföretagen Sverige.  

Följande laddoperatörer står bakom åtagandena: Circle K
E.ON 
Gävle Energi
Göteborg Energi
Ionity 
Mer
Mälarenergi
OKQ8
Pay N Charge
Preem
Recharge
Skellefteå Kraft
ST1
Vattenfall InCharge
Virta


För mer information kontakta:
Mazdak Haghanipour, specialist laddinfrastruktur på Mobility Sweden
telefon: 0730 96 56 91, e-post: mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se 

eller

Martin Olin, ansvarig e-mobilitet på Energiföretagen Sverige
telefon: 073 951 43 08, e-post: martin.olin@energiforetagen.se

eller

Thomas Schölin, vice VD på Drivkraft Sverige
Telefon: 070-429 60 10, e-post: thomas.scholin@drivkraftsverige.se